Sluit je aan bij onze Community

Porte d’ Esperance is een betrokken community van mensen die zich inzetten om een Oase van christelijke vernieuwing mogelijk te maken. Een poort van hoop van waaruit we mensen helpen op Gods uitnodiging in te gaan om Hem, onszelf en elkaar te ontmoeten – om zo te herbronnen, te herleven, te groeien in geloof en de vreugde van het evangelie te leven en te delen.

Missionaire kerngemeenschap

Het hart van Porte d’ Esperance is een kleine missionaire geloofsgemeenschap. Een groep van christenen die samen een ritme van leven en geloof delen en door het jaar heen gasten ontvangen.

Heb jij het verlangen om God te dienen en zou je samen broeders en zusters willen wonen en werken in Zuid-Frankrijk? Wordt dan deel van de missionaire kerngemeenschap of steun ons als ambassadeur of vrijwilliger via Vrienden van Porte d’ Esperance.

Meer informatie

Vrienden van Porte d’Espérance

De Vrienden van Porte d’Espérance zijn onze meest hechte kring van ondersteuners en ambassadeurs. Mensen, organisaties en kerken die zich nauw betrokken weten bij de missionaire geloofsgemeenschap en bij de activiteiten die er vanuit Porte d’ Esperance plaatsvinden.

Dit krijgt praktisch vorm in een Nederlandse Stichting ‘Vrienden van Porte d’Espérance’ met als specifieke bestaansreden het ondersteunen van de werking van het missionair centrum. Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Porte d’Espérance treedt ook op als informele adviesraad voor het management van het centrum in het bepalen van de strategische en geestelijke lijn.

Wil je meer informatie of je aansluiten bij de Vrienden van Porte d’Espérance, neem dan hier contact met ons op.

Word Ambassadeur

Kom

Ontdek Porte d’ Esperance

Bid

Steun ons met gebed.

Geef

Steun ons financieel.

Doe mee!

Steun ons praktisch.