bid met ons mee

Christelijke vernieuwing komt er enkel als Jezus Christus ons Nieuw Leven geeft. Hij is de bron van al het leven. Al het goede komt van Hem. En Hij is het die in staat is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken (Efeziers 3:20). Het is ons gebed dat God zijn werk kan doen in Porte d’ Esperance en dat deze plek gebruikt mag worden tot eer en glorie van zijn Naam.

We bidden:

  • voor christelijke vernieuwing in Zuid-Frankrijk, zowel binnen als buiten de Kerk
  • voor Goddelijke leiding, wijsheid en gunst in alles wat we doen
  • voor vele gasten en dat deze een diepgaande ontmoeting met God mogen hebben
  • dat we een krachtig getuigenis en zegen mogen zijn voor onze omgeving en vele mensen tot de Heer Jezus Christus brengen mogen
  • dat God de juiste mensen op ons pad brengt om deze bediening te laten groeien
  • voor een groeiende christelijke gemeenschap die zich betrokken voelt en zich inzet voor het centrum
  • voor gunst bij onze buren en de (lokale) overheden
  • voor bescherming van alle betrokkenen en onze faciliteiten tegen onheil van alle aard
  • voor voldoende financiële middelen en praktische hulp om alles mogelijk te maken
  • dat God de eer mag krijgen

.Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de meest recente gebedspunten.